Разнообразни упражнения, изпълнявани с ластици (експандери).

Свободата на движенията, спецификата на съпротивлението и необходимостта от обезпечаването на баланс и развновесие при трениране, позволява участието на голям брой двигателни единици при минимален риск от травми. Активния стречинг развива еластичността и функциалността на мускулатурата. Специално конструираната от нас система за фиксиране на плътни топки с тегло 1-2 кг към експандери,позволява ефективна работа за бързина на реакцията и координация.

Упражненията са подходящи за прехода към по-тежки и интензивни тренировъчни занимания.