Предложените авторски методи и принципи на тренировка са разработени от доц. д-р Юлиан Карабиберов за нуждите на Професионален колеж по спорт „Био Фит“. Техните функции и приложения се изучават в детайли като част от професионалната подготовка на фитнес инструктори и персонални треньори по системата JK Fit Motion.

Публикуваните тук текстове представляват съвсем малка част от теоретичните материали и практически занятия, които съставляват системата JK Fit Motion. Насърчаваме ви да се запознаете с тях и ще очакваме да ни потърсите, за да приложите наученото във вашите собствени тренировки или за да придобиете професионална квалификация и да станете част от постоянно нарастващата група фитнес треньори и персонални инструктори, които прилагат тънкостите на системата в своята работа.

Контрастен силово-скоростен метод

Контрастният силово-скоростен  метод  е компонент на тренировка от системата JK Fit Motion, изграден на принципа на последователно редуване на суперсерии от контрастни натоварвания с подчертан силов и скоростен характер, с краткотрайни почивки между тях. Идеята за бързо изпълнение на упражнения с уреди и на машини с малко съпротивление (или със собствено тегло) веднага, или малко след идентични по структура натоварвания с подчертано силов характер (с голямо съпротивление) цели, съответната двигателна зона в кората на главния мозък да бъде „бомбардирана“ с бързи аферентни нервни импулси и в нея да останат следови ефекти от скоростните двигателни действия, идентични с тези протичащи в състезателна обстановка; следовите скоростни ефекти ще потенцират развитието на качеството бързина, така необходимо в етапа на отговорни състезания.

Пълно описание

Статодинамичен кръгов метод на тренировка 4×10+

Статодинамичният кръгов метод на тренировка „4×10+“ позволява постигането за сравнително кратко време на високопозитивни функционални резултати, в частност във фитнес-бодибилдинг практиката. Този метод е разработен на базата на изследвания на бавните движения в бодибилдинга и проследяване на ефекта им върху мускулатурата и организма като цяло, проведени от доц. д-р Карабиберов. Подробните изследвания на автора в областа на силовата подготовка при бегачи на средни разстояния (докторски дисертационен труд), както и тези в областта на издръжливостта, стоят в основата на този метод с определена практическа стойност.

Пълно описание

Метод на последователно активиране на фазични и тонични двигателни единици

Възможността за комплексно развитие на двигателните качества (сила, бързина, издръжливост) в условията на серии фитнес натоварване се обосновава с факта, че живият организъм е изграден от функционално неразривно обвързани една с друга тъканни структури. Затова процесът на натоварването в спорта, в насока развитие на конкретно двигателно качество, не е строго лимитиран по функционално проявление; тренировъчният ефект от него повлиява благоприятно (в по-малка или по-голяма степен) развитието и на другите двигателни качества – става въпрос за процес на тренировъчен трансфер, на взаимно потенциране развитието на двигателните качества.

Пълно описание

Метод на интензифициране на мускулните усилия чрез работа с един крайник в ексцентричната фаза

Спортната практика и наблюденията в залите за силова тренировка показват, че трениращите обръщат много повече внимание на концентричната фаза, отколкото на ексцентричната. А така ли трябва да бъде в действителност?

Пълно описание

Принцип на свободния ход

За първи път понятието „свободен ход“ е въведено от руските специалисти в бягането на средни разстояния. Същността му е след първата обиколка в бягането на 800 м., да се избягат 3-5 крачки по инерция, с разхлабена мускулатура. Независимо че скоростта на бягане се понижава за няколко метра, така се създават благоприятни възможности за пробягване на вторите 400 м. с по-висока скорост спрямо случаите, в които това не се прави. По предложение на доц. Юлиан Карабиберов, същият принцип беше експериментиран в силовата работа на уреди и тренажори, на които условията го позволяват.

Пълно описание

Принцип на разностранност във фитнес заниманията

Постигането на хармоничност във физическото развитие на човека изисква системна работа, включваща специфични упражнения за бързина, сила, издръжливост и т.н. Практиката и нашите изследвания показаха, че тези качества имат относително самостоятелен характер в развитието си.

Упражненията за издръжливост влияят върху мускулната сила само в началните им етапи; те повлияват предимно сърдечно-съдовата и дихателната системи. Затова, за да развием нервно-мускулния апарат ние използваме специфични за него силови въздействия. От своя страна, силовите упражнения повишават нивото на силовата издръжливост (СИ), която има пряко отношение към функциите на сърдечносъдовата и дихателната система.

Спецификата в развитието на всяко двигателно качество ни дава основание да препоръчваме не разнообразието изобщо, а разнообразяването на специфичните тренировъчни средства.

Пълно описание

Принцип на целенасоченото разнообразие и на стабилност/динамичност на системата трениращ-уред

Принципа на целенасоченото разнообразие разработихме за нуждите на треньорите по кондиционна подготовка във волейбола (виж. „Кондиционната подготовка във волейбола“ – 2016), но е нужно неговото съблюдаване и при използване на фитнес формите на двигателна активност.

Спазването на принципа за стабилност и динамичност на системата трениращ-уред има за цел както да осигури най-добри условия за реализиране на функционалния силов спектър (ФСС), така и да предпази опорно-двигателния апарат от травми в условия на екстремални (надпрагови по интензивност) натоварвания в тренировките.

Пълно описание

Какво може да направи JK Fit Motion за вас

Системата JK Fit Motion ще ви помогне да постигнете своите цели във фитнеса и спорта, независимо дали се стремите само към здраве и добра кондиция, състезавате се на най-високо професионално ниво или търсите професионална реализация като фитнес инструктор или персонален треньор.

JK Fit Motion за спортуващи

Чрез системния подход на JK Fit Motion ще усвоите всички компоненти от подготовката: превантивни упражнения; упражнения за подвижност, равновесие, баланс, координация и дишане; техники за изпълнение на тежкоатлетически и културистични упражнения. Разполагайки с тези познания, ще можете да развиете своята мускулатура, да намалите телесните мазнини или просто да постигнете и поддържате формата, в която се чувствате най-добре.

Повече информация

JK Fit Motion за състезатели

Програмата на JK Fit Motion включва богат арсенал от тренировъчни средства и методи за подготовка. Правилното им подбиране ще осигури нужното надпрагово въздействие, което да задейства приспособителните промени на вашия организъм на психо-моторно ниво. Ако усещате застой в развитието си, JK Fit Motion ще ви помогне да го преодолеете, като станете по-силни, по-бързи и по-ловки, и покорите върховете в избраната от вас спортна дисциплина.

Повече информация

JK Fit Motion за инструктори

JK Fit Motion провежда регулярно курсове за професионална квалификация на спортни инструктори и персонални фитнес треньори. Курсовете се провеждат по авторски планове и учебни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Издаденият сертификат се признава в ЕС (и в Канада чрез сертифициране по NAFA), както и по американската система C.O.R.F.I.T. утвърдена в САЩ. Това ще ви позволи лесно да намерите своята мечтана работа.

Повече информация

Email известия

Системата JK Fit Motion може да ви помогне да подобрите своя живот и спортни постижения, или да намерите ново поле за професионална реализация. Оставете email адрес, ако искате да ви предоставим допълнителна информация за системата, да получавате специални предложения за използване на материалната база в комплекс JK Fitness & Wellness, и да следите графика на курсовете, провеждани от Професионален колеж по спорт „Био Фит“.

   

Вашият email адрес няма да бъде споделян с трети страни. Ако пожелате, можете да се отпишете от бюлетина ни по всяко време с един клик на мишката. Няма да ви заливаме с ненужна информация: изпращаме съобщения не по-често от веднъж месечно.

Полезни сайтове

Комплекс за фитнес и кондиционна подготовка
JK Fitness GYM Nautilus

Магазин за фитнес уреди и спортна екипировка
JK Fitness Market

доц. д-р Юлиан Карабиберов — личен сайт