Упражнения изпълнявани със специално конструирана от JK Fitness гумена торба или вътрешна автомобилна гума, напълвана с дозиращо се количество вода и въздух. Движението на водата в уреда, облекчено от количеството въздух, налага включването в работа на стабилизиращи и фиксиращи мускули и допълнителни двигателни единици, с цел противопоставяне на възникващия инерчен момент и стабилизиране на движенията. Това осигурява голям калориен разход. Развиват се силовите възможности, междумускулната координация, баланса и равновесието.

Акцентът върху сила или скорост може да се контролира посредством количеството на съдържащата се вода в торбата, която се пълни през специален отвор или вентил.

Такъв уред, представляващ сгъната на две и слепена във формата на полуокръжност вътрешна гума от автомобил, с дръжки конструирахме през 1985 г. За първи път го използвахме в тренировъчни занимания в спортния комплекс на Правителствена болница в кв. Лозенец.