Упражнения с плътни каучукови топки с тегло от 1 кг до 6 кг, преминаващи през проволка с дължина 3 м, фиксирана под ъгъл 45° ÷ 55° на два срещуположни неподвижни фиксатора. В двата края на всяка топка са монтирани допълнителни втулки, към които се закачват ластици, позволяващи връщането й в изходна позиция след хвърляне. Друг вариант е фиксирането на плътна топка чрез система от експандери, разположени странично.

Развиват се силовите и скоростно-силовите качества на всички мускулни групи на човешкото тяло. Въпреки облекчените условия на тренировка, в следствие от ограничената посока на движение на уреда (при първия вариант) многообразието от упражнения е голямо, а от там и тренировъчния ефект. Изграждат се и координационни умения при едно от основните двигателни дейности – хвърляне. Вторият вариант на окачване на топката е подходящ за развитие на бързината на реакцията към движещ се предмет – бокс, карате, волейбол, баскетбол и др.