Упражненията с плътна топка с тегло от 1 кг до 6 кг ще ви създадат условия за развитие на силата, гъвкавостта, скоростно-силовите качества и координацията. Използват се обикновени и с дръжки плътни топки. Разработен е допълнителен комплекс с плътни топки, включващ разнообразни упражнения по двойки.