Упражнения за бързина в двете й форми — бързина на реакцията и честота на движенията.

Целта е развитие на скоростните и скоростно-силовите качества чрез използване на скоростни упражнения като стартове от различно изходно положение, совалкови бягания и др. Използват се и допълнителни уреди като пудовки, ластици и т.н. Подходящи са за по-късен етап от подготовката, след изградена база от сила. В началните етапи включваме само упражнения за честота на движенията и координация, изпълнявани на легнала стълба, обръчи, маркери по пода.