Това са базови упражнения изпълнявани с движещи се тояжка и ластици, прикрепени към двата и края. Насочени са към развитие на мускулите, обезпечаващи основните движения в ежедневието – ходене, ставане и сядане, носене, повдигане и т.н.

В далечния им край ластиците са фиксирани към свободно движещи се втулки или макари, плъзгащи се хоризонтално по ниско поставено въже с дължина 5 м. Упражненията се изпълняват в бавно темпо и дозирана амплитуда. Развиват се силовите възможности, балансът, координацията и гъркавостта. Комплексът е подходящ за възрастни и начинаещи и хора с нарушена функция на опорно-двигателния апарат.