JK Fitness представя част от упражненията за кондиционна тренировка по систематаJK Fit motion„. Упражненията се използват в кондиционната подготовка на танцовата двойка Васил Павлов и Таня Балтова (на клипа).

Тренировката се провежда в JK GYM Nautilus, от Серафим Лазов – специалист по кондиционна подготовка, обучаван лично от доц. Юлиан Карабиберов, автор на системата.

Кондиционната подготовка на танцовата двойка е съобразена със спецификата на спортните танци и целта е не само да се развият двигателните качества, но и да се изградят способности за тяхното ефективно използване в танците. В тази връзка се прилагат разнообразни тренировъчни средства, особено тези подобряващи ловкостта и хармонията в действията на състезателите, както се вижда на клипа.

За обезпечаване на тренировките на състезателите от различните спортове, в JK GYM Nautilus са изградени специални съоръжения в двете зали за функционално-координационна подготовка. Всеки посетител на спортния комплекс може да ползва залите сам, или под ръководството на кондиционните треньори в комплекса, обучени по програмата на българската тренировъчна система „JK Fit Motion“.

 

Полезни сайтове

Комплекс за фитнес и кондиционна подготовка
JK Fitness GYM Nautilus

Магазин за фитнес уреди и спортна екипировка
JK Fitness Market

доц. д-р Юлиан Карабиберов — личен сайт